Klaku ĉi-tie por la verŝajna Zamenhofa interpreto de "fremda vorto"
(enprenenda en Esperanto) laŭ la 15-a regulo de la Fundamenta Gramatiko.

Klaku ĉi-tie por legi pri la maniero kiel uzi Google Translate por fari la konkludon pri simileco de tradukaĵo al la fontvorto plejeble fidinda.

Klaku ĉi-tie por havi superrigardon laŭ la lingvoj de ĉe-tradukaj priinformaĵoj.

Klaku ĉi-tie por legi kiuj eŭropaj lingvoj ne estas konsiderataj por difini la gradon de internacieco de "fremda vorto".

Klaku ĉi-tie por legi kiuj ekster-eŭropaj lingvoj ne estas konsiderataj por difini la gradon de internacieco de "fremda vorto".

Klaku ĉi-tie por konsideri la (ne)taŭgecon kalkuli la gradon de internacieco de "fremda vorto" laŭ la nombro de lingvoj kiuj enprenis ĝin
aŭ la nombroj de denaskaj parolantoj kiuj rekonas ĝin.

Klaku ĉi-tie por ekspliko kaj defendo de la ĝis lastkonate plej justa metodo por difini la gradon de internacieco de "fremda vorto".

Klaku ĉi-tie por legi kiel ne-arablegopovuloj respektive ne-hebrelegopovuloj devas konkludi pri simileco de tradukaĵoj en la araban, hebrean, persan kaj Urduon al la "fremda vorto".